kalkulatory

Usługi wiążące się z technologią informacyjną oferowane dla naszych przedsiębiorstw

komputer
Author: stwn
Source: http://www.flickr.com
Już kilkadziesiąt lat temu na znaczną skalę wykorzystano urządzenia komputerowe do pracy. Z początku pełniły one jedynie funkcję urzadzeń do liczenia, zastąpionych w późniejszym czasie przez popularne kalkulatory. Z biegiem lat zakres zastosowań komputerów uległ znacznemu poszerzeniu, tak że aktualnie jest szereg zawodów, których reprezentanci wykonują swoje obowiązki wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń komputerowych. Komputery są oprócz tego konieczne do standardowej pracy biurowej czy wiążącej się z księgowością. Także ich zdolności wiążące się z wykonywaniem obliczeń uległy znacznemu rozszerzeniu.